ERC kurser

Siden 2009 har SafetyGroup udbudt ERC HLR-AED kurser til vores kunder. Kurset er et 3-4 timers kombineret kursus i hjerte-lunge-redning og hjertestarter, kurset kan udvides efter behov.

Undervisningen er praktisk anlagt. Kurset er internationalt anerkendt. SafetyGroup er godkendt af Dansk genoplivningsråd/ERC, som udbyder af ERC HLR-AED kurser i Danmark.

Formål ved ERC kurser

At give deltageren den viden, færdigheder og holdninger der sætter deltageren i stand til at kunne foretage genoplivning af en person med hjertestop, ved at give Hjerte-Lunge-Redning med brug af hjertestarter.

Målgruppe: Alle
Deltager antal: Maks. 6-8 deltagere
Varighed: 3-4 timer

Indhold:

 • Orientering om baggrund for kurset
 • Erfaringer fra “Hjertestartere på landkortet”
 • Orientere om hjertestarter.dk og hjerteløber.dk.
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Hjerte-Lunge-Redning med pocket maske
 • Hjertet
 • Blodprop i hjertet og førstehjælp til samme
 • Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
 • Opbygning af hjertestarter
 • Kontrol af hjertestarter og skab
 • Orientering om registrering på hjertestarter.dk
 • Procedurer ved fejl og hjertestarter i brug
 • Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter
 • Stabilt sideleje

Mål/udbytte

Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:

 • Skabe sikkerhed på ulykkesstedet
 • Konstatere et hjertestop
 • Tilkalde hjælp
 • Yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning
 • Bruge en pocket maske
 • Klargøre hjertestarteren, placere elektroderne korrekt og betjene en hjertestarter
 • Yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning, når der er en hjertestarter til rådighed
 • Lægge en bevidstløs person med normal vejrtrækning i stabilt sideleje
 • Kunne kontrollere og varetage den løbende kontrol af en hjertestarter

Have forståelse for:

 • Overlevelseskæden
 • Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
 • Situationer som kan kræve særlig opmærksomhed inden anvendelse af hjertestarter
 • Symptomer på hjertesygdom og førstehjælp til hjertesyge
 • Årsager til hjertestop
 • Vigtigheden i den løbende kontrol og registrering af hjertestarteren på hjertestarternetværket

Kontakt os!

  ERC-standarder

  Disse kurser i førstehjælp overholder retningslinjerne fra European Resuscitation Council (Europæisk Genoplivningsråd).