FSFI logo

Basis førstehjælpskursus

Basis førstehjælpskursus indenfor førstehjælp ved hjertestop og ulykker, giver basal og grundlæggende viden og praktisk undervisning.

Kort beskrivelse af basis førstehjælpskursus

Førstehjælp ved hjertestop
Omhandler bl.a. Hjerte-Lunge-Redning og brug af AED/hjertestarter. Efter endt førstehjælpskursus kan deltageren give relevant førstehjælp, anvende en hjertestarter og kunne genkende symptomer på stroke og blodprop i hjertet og handle hensigtsmæssigt. Varighed 240 minutter.

Førstehjælp ved ulykker
Omhandler bl.a. førstehjælpens 4 hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted. Efter endt førstehjælpskursus kan deltageren skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker. Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil. Deltageren er også i stand til at yde psykisk førstehjælp i de første minutter. Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basiskurset “Førstehjælp ved hjertestop” eller en eller flere tilvalgskurser. Varighed 120 minutter.

Basal førstehjælp til børn
Basal førstehjælp til børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og andre livstruende hændelser der involverer børn. Uddannelsen indeholder bl.a. hjerte-lunge-redning, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen og ‘alarmsymptomer’ ved febersygdomme. Varighed 240 minutter.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til søgning af midler til uddannelse.

Forside til uddannelsesplan for førstehjælp ved hjertestop
Forside til uddannelsesplan til førstehjælp ved ulykker
Forsiden til uddannelsesplan for førstehjælp til børn