Funktionsuddannelser – Førstehjælpskurser

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Funktionskurset færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen. Varighed 480 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Funktionskurset færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen. Varighed 480 minutter.

Medborgerførstehjælp

Funktionskurset medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har kompetencer på dette niveau. Varighed 420 minutter.

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Funktionskurset førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Varighed 420 minutter.

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Funktionskurset Førstehjælpombord på mindre fartøjer sætter deltageren i stand til at handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder. Varighed 480 minutter.

Førstehjælpere med særligt ansvar

Funktionsuddannelsen førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra de fire hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp. Varighed 720 minutter.