Funktionskurser – Førstehjælpskurser

Kort beskrivelse af funktionskurserne i førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor
Funktionskurset færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen. Deltageren bliver i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med færdselsrelaterede førstehjælpssituationer. Varighed 480 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere
Funktionskurset færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen og gør deltageren i stand til at yde førstehjælp i forbindelse med færdselsrelaterede førstehjælpssituationer. Efter endt kursus har deltageren endvidere reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at knallertkørere bliver dræbt eller kvæstet i trafikken. Varighed 480 minutter.

Medborgerførstehjælp
Funktionskurset medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har kompetencer på dette niveau. Varighed 420 minutter.

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn
Funktionskurset førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Varighed 420 minutter.

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport
Funktionskurset Førstehjælp ombord på mindre fartøjer sætter deltageren i stand til at handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder. Varighed 480 minutter.

Førstehjælpere med særligt ansvar
Funktionsuddannelsen førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser. Efter endt kursus er deltageren blandt andet i stand til at yde førstehjælp ved hjertestop, førstehjælp ved ulykker, førstehjælp ved blødninger, førstehjælp ved sygdomme og meget mere. Varighed 720 minutter.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til søgning af midler til uddannelse.