FSFI logo

Funktionskurser – Førstehjælpskursus

Kort beskrivelse af funktionskurser i førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor
Funktionskurset færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen. Deltageren bliver i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med færdselsrelaterede førstehjælpssituationer. Varighed 480 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere
Funktionskurset færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen og gør deltageren i stand til at yde førstehjælp i forbindelse med færdselsrelaterede førstehjælpssituationer. Efter endt førstehjælpskursus har deltageren endvidere reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at knallertkørere bliver dræbt eller kvæstet i trafikken. Varighed 480 minutter.

Medborgerførstehjælp
Funktionskurset medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har kompetencer på dette niveau. Varighed 420 minutter.

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn
Funktionskurset førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Varighed 420 minutter.

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport
Funktionskurset Førstehjælp ombord på mindre fartøjer sætter deltageren i stand til at handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder. Varighed 480 minutter.

Førstehjælpere med særligt ansvar
Funktionsuddannelsen førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser. Efter endt førstehjælpskursus er deltageren blandt andet i stand til at yde førstehjælp ved hjertestop, førstehjælp ved ulykker, førstehjælp ved blødninger, førstehjælp ved sygdomme og meget mere. Varighed 720 minutter.

Førstehjælp for livreddere og andre med livredningsmæssig tilgang
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en bevidstløs voksen og barn, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen og barn, der har fremmedlegemer i luftvejen, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan give relevant førstehjælp til en druknet, med fokus på startindblæsninger samt forebygge drukning ud fra druknekæden. Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen. Deltageren skal kunne genkende symptomer på stroke og blodprop i hjertet og handle hensigtsmæssigt Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludseligt kollaps af et barn. Varighed 460 minutter.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til søgning af midler til uddannelse.

Forside til uddannelsesplan til førstehjælp for MC
Forside til uddannelsesplan for førstehjælp til knallerter
Forside til uddanelsesplan for medborgerførstehjælp
Forside til uddannelsesplan til førstehjælp for voksne med ansvar for børn
Forside til uddanelsesplan for førstehjælp på havet
Forside til uddannelsesplan for førstehjælpere med særligt ansvar
Forsiden af en uddannelsesplan for førstehjælp