PROFESSIONEL SERVICE

A/B Opnæsgård er en af Danmarks største andelsboligforeninger. Vi har valgt selv at finansiere og opsætte i alt 6 hjertestartere i vores boligområde. Safety Group har hele vejen igennem ydet en god og professionel service, helt fra leveringen til uddannelsen af vores eget korps af frivillige. Og den efterfølgende service er også helt fin.

Thomas Geert Christiansen, A/B Opnæsgård

DET VI HAVDE BRUG FOR

Køge Svømmeland tog kontakt til SafetyGroup i 2016 med et ønske om, at der blev lagt mere vægt på træning af HLR. Stort set alle ansatte deltog og tilbagemeldingerne på undervisningen/træningen var ikke til at tage fejl af; det var netop den type undervisning, der var brug for. Sidenhen har Køge Svømmeland booket SafetyGroup til de kommende repetitionskurser, og vi samarbejder om in-situ-øvelser i Køge Svømmeland, der træner personalet i deres redningsfærdigheder.

Køge Svømmeland

Fureso Kommune logo

TILFREDS MED SAMARBEJDET

Safety Group har i 2014 og 2016 undervist op mod 100 trænere og instruktører fra Furesø Kommunes foreninger. Efterfølgende evalueringer har været udelukkende positive – og dette på trods af det høje antal deltagere. Underviserne forstår at være passionerede og nærværende og har formået at komme ud til alle de deltagende på en måde, der både har givet konkret undervisning i førstehjælp, men også fået de deltagende til at samarbejde og netværket på kryds og tværs. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet.

Karen Cuppers, Furesø Kommune

DTU logo

TOP PROFESSIONEL

Topprofessionel samarbejdspartner i alle henseende gennem 6 år. På en skala fra 1 til 5 får de højeste karakter her fra DTU for deres engagement, service, undervisning og support.

Leif Leon Warner, DTU

Kobenhavns kommune logo

KØBENHAVNS KOMMUNE

Da Københavns Kommune i 2007 overtog Kystlivredningstjenesten efter Københavns Brandvæsen, var visionen at skabe en professionel Kystlivreddertjeneste, med de dygtigste livreddere, det bedste udstyr og det bedste arbejdsmiljø. Dette mål kunne dog kun opfyldes, hvis vi havde de bedste instruktører og undervisere til at løfte opgaven. I den forbindelse kontaktede vi SafetyGroup, da vi kun havde hørt positivt om dem. Dette fik vi bekræftet qua vores samarbejde og afholdte kurser. Her viste de et solidt kendskab til førstehjælp og Kystlivredning, og samtidig har deres kursusledere super dygtige formidlere. Dette samarbejde gennem 10 år har banet vejen til dér, hvor vi er i dag. SafetyGroup har været med til at skabe en organisation, hvor vores ansatte har et højt fagligt niveau og et solidt praktisk fundament. Man er aldrig i tvivl om, at kvaliteten er i top, når man samarbejder med SafetyGroup. De møder altid velforberedte op og har styr på selv den mindste detalje. Der er ingen tvivl om, at vi til enhver tid vil benytte os af deres kompetencer igen. Tak for et godt samarbejde, hvor dialog og udvikling har været fuldt tilfredsstillende.

Steve Martinussen Teamleder Københavns Kommune

Taastrup idraetscenter logo

FULD TILFREDSHED

Som en del af hjertestarter netværket har vi siden den første hjertestarter blev opsat i Taastrup Idræts Center haft behov for løbende opdatering af vores hjertestartere og efteruddannelse af vores personale. Vi har gennem årene haft et samarbejde med Safetygroup v. Mark Russell vedr. løbende service af hjertestarterne og en årlig uddannelsesdag for personalet. Safetygroup har været gode til at bibringe ny udvikling af teknikker og efteruddannelse. Der bliver hvert år i august måned afholdt efteruddannelse af vores medarbejdere på en inspirerende og motiverende måde. Dygtig faglig undervisning, som på en god og saglig måde samtidig evaluerer vores erfaringer, fra de efterhånden en del gange vores hjertestartere har været i anvendelse. Når maskinerne er blevet anvendt får vi samtidig al den support, som er nødvendig for at sikre, de kommer tilbage til lokaliteten fuldt funktionsduelige. Taastrup Idræts Center har været og er fuldt ud med tilfreds med samarbejdet.

Claus Hillemann, Taastrup Idræts Center 

Topdanmark logo

STØRSTE ANBEFALINGER

Igennem en årrække har Topdanmark benyttet SafetyGroup til indkøb af vores hjertestartere, batterier og pads. Vi har altid fået en venlig og yderst professionel rådgivning omkring produkterne – og leveringen sker altid til aftalt tid. SafetyGroup får vores største anbefalinger.

Michael Knak, TopDanmark