SafetyGroup har 20 års erfaring med førstehjælpskurser til danskerne

Vi har gennem de sidste 20 år uddannet mere end 100.000 danskere i førstehjælp gennem vores førstehjælpskurser. Vi har stor fokus på den fulde implementering af hjertestartere, derfor indgår kurser i førstehjælp og kurser i brug af hjertestarter, som en central del af SafetyGroups førstehjælpskurser og koncept.

SafetyGroup har de sidste 16 år været fast leverandør af førstehjælpskurser, service og support til TrygFonden, i forbindelse med implementeringen af hjertestartere til TrygFondens landsdækkende hjertestartere. Lige fra rådgivning til levering af hjertestartere, grundkursus, løbende support, support efter brug af hjertestarterne og repeterende førstehjælpskursus af brugergrupper omkring hjertestarterne.

Vi tilbyder internationale førstehjælpskurser via ERC – Europæisk råd for genoplivning. Dette førstehjælpskursus er internationalt anerkendt. SafetyGroup er blandt de største udbydere af denne type førstehjælpskursus i Danmark. Der udstedes internationalt ERC bevis efter gennemført førstehjælpskursus.

Derudover tilbyder vi også førstehjælpskurser via DFR – Dansk førstehjælpsråd. Der udstedes godkendt bevis fra DFR efter gennemført kursus.

Vi tilbyder desuden akkrediterings uddannelse af læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter og lign. ud fra Dansk Førstehjælpsråds kursusplaner. Kontakt os endelig for flere oplysninger.

Vi har deltaget i stort set alle TrygFondens projekter om hjertestartere og overlevelse inden for samme. Bl.a.

  • Bornholm redder liv
  • Hjertestartere på landkortet
  • Skole indsatsen
  • Hjertestartere på de 66 største danske DSB stationer
  • Forskning vedr. HLR-AED uddannelse og lign.

Derudover har vi leveret data til en stor del artikler om hjertestop og overlevelse til TrygFondens læger gennem de sidste 16 år.

SafetyGroup har stor fokus på uddannelse af førstehjælpere til de opblomstrende hjerteløber projekter landsdækkende, og uddanner løbende disse førstehjælpere.

SafetyGroup stammer fra de rød-hvide livreddertårne og har stor erfaring med uddannelse af livreddere samt kystlivreddere og andre der stiller sikkerhed i og omkring vand. SafetyGroup har været med i opstarten af TrygFondens Kystlivredning i perioden 1998-2004 hvor flere af vores undervisere fungerede som ledere og instruktører i forbindelse med denne tjeneste. Siden 2006 har SafetyGroup været fast leverandør af førstehjælpskurser og uddannelse til kystlivredderne på de københavnske strande under Københavns kommune. SafetyGroup har siden 1999 været repræsenteret i uddannelsesudvalget for erhvervslivredder dommere i Danmark. Derudover er SafetyGroup med i udviklingen af en målrettet National førstehjælpsuddannelse til Livreddere, kystlivreddere og andre der arbejder i og omkring vand, i samarbejde med Dansk Råd for genoplivning, Dansk svømmeunion og Nordkystens Livreddertjeneste.

Vores konsulenter og undervisere har mange års erfaring inden for førstehjælp, genoplivning og hjertestartere, fra bl.a. ambulancetjeneste, politi og kystlivredning. Alle vores undervisere modtager løbende opdatering i deres færdigheder og uddannelse, så de altid er helt i front inden for genoplivning og undervisning. Vores undervisere er godkendt af ERC og FSFI. Vi er således altid i front med den nyeste viden og pædagogiske principper inden for førstehjælpskurser og træning.

Vi ønsker, med vores hjertestartere, service og support samt kurser, at skabe tryghed og redde liv. Vi ved, via vores deltagelse i  projekter omkring hjertestartere, overlevelse og uddannelse, at det er den fulde implementering af hjertestartere, uddannelse, synlighed og support der skaber tryghed, værdi og redder liv.

Kontakt os

SafetyGroup henvender sig til alle private virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at gøre en forskel inden for førstehjælp og genoplivning. Er du i tvivl om hvilket førstehjælpskursus du skal tage, eller ønsker du tilbud og rådgivning? Kontakt SafetyGroup.

Hvorfor er førstehjælpskurser vigtige?

Med et førstehjælpskursus fra SafetyGroup får du værktøjerne til at kunne håndtere kritiske situationer, hjælpe når uheldet er ude og i sidste ende redde liv. På vores førstehjælpskurser får du viden om, hvordan du håndtere et hjertestop, hvordan du håndtere bevidstløse personer og hvordan du anvender en hjertestarter, når det er relevant for førstehjælpen. Efter et kursus fra SafetyGroup, vil du være i stand til at redde liv og håndtere mange forskelligartede ulykker.

Kontakt os!

    Godkendt distributør af

    Medlem af