Dansk råd for genoplivning logo

DRG Livredder førstehjælpskursus

Kurset er et 2,5 timers førstehjælpskursus og er målrettet livreddere og andre der arbejder med sikkerhed omkring vand. Kurset giver lægelig delegation i brug af ilt til brug ved genoplivning. Den lægelige delegation er gældende i en periode på 2 år. Undervisningen er praktisk anlagt.

Det er et krav, at kursisten på forhånd har deltaget på et ERC HLR-AED-kursus eller tilsvarende 4 timers førstehjælp ved hjertestop under DFR. Kursistens bevis må max. være 23 måneder gammelt. Dette kursus udbydes også i sammenhæng med Livredder førstehjælpskursus. Kontakt os hvis du ønsker et tilbud.

Galleri med livredderførstehjælp

Formål med et Livredder førstehjælpskursus

Formålet er at certificere livredderen i at anvende medicinsk ilt ifbm. genoplivning ved hjertestop og drukning. Kurset giver samtidig teknikker til evakuering af personer fra vandet, med en mistænkt skade på rygsøjlen.

Målgruppe: Alle frivillige og professionelle livreddere, herunder bassin- og erhvervslivreddere, åbent-vandlivreddere, kystlivreddere og dykkere.
Deltager antal: Op til 8 deltagere
Varighed: 2,5 time
Bevis: Der udstedes iltdelegation (gældende i 2 år) samt godkendt bevis for tilfredsstillende gennemført førstehjælpskursus.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til søgning af midler til uddannelse.

Indhold:

  • Teoretisk gennemgang af iltudstyr samt praktisk træning i brug af udstyr

  • Teoretisk gennemgang af spinal stabilisering ved vandrelaterede skader på rygsøjlen samt træning i brug af udstyr

Ilt er et lægemiddel, derfor er det ikke tilladt at anvende uden lægelig delegation. Denne delegation opnåes ved tilfredsstillende gennemførsel af dette kursus.

Ved uddannelsens afslutning, skal den enkelte deltager kunne:

  • Kende til indikationer for behandling med medicinsk ilt

  • Anvende medicinsk ilt i genoplivning ved brug af pocket mask

  • Have viden om sikker opbevaring og håndtering af medicinsk ilt

  • Kunne udføre korrekt rapportering efter brug af medicinsk ilt vha. incidentrapporten

  • Forebygge vandrelaterede skader på rygsøjlen ud fra et kendskab til fareelementer og –situationer

  • Foretage korrekt spinal stabiliserende tiltag i bassin og evakuering af personer med en mistænkt skade på rygsøjlen

  • Lægge en bevidstløs voksen person med normal vejrtrækning og mistænkt skade på rygsøjlen i H.A.I.N.E.S. position