ERC og Dansk råd for genoplivning logoer

Førstehjælpskursus – ERC/DRG HLR-AED kursus

Kurset er et 3-4 timers kombineret førstehjælpskursus i hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter. Kurset kan udvides efter behov. Undervisningen er praktisk anlagt og er internationalt anerkendt.

Galleri med førstehjælpstræning med HLR-AED

Formål med HLR-AED førstehjælpskursus

At give deltageren viden, færdigheder og holdninger der sætter deltageren i stand til at kunne foretage genoplivning af en person med hjertestop, ved at give hjerte-lunge-redning med brug af hjertestarter.

Målgruppe: Alle
Deltager antal: Op til 8 deltagere
Varighed: 3-4 timer
Bevis: Der udstedes godkendt bevis for tilfredsstillende gennemført førstehjælpskursus.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til søgning af midler til uddannelse.

Indhold:

 • Orientering om baggrund for kurset

 • Orientere om hjertestarter.dk og hjerteløberprojektet

 • Overlevelseskæden

 • Hjerte-lunge-redning

 • Hjerte-lunge-redning med pocket maske

 • Hjertet

 • Blodprop i hjertet og førstehjælp til samme

 • Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter

 • Præsentation af jeres hjertestarter

 • Hjerte-lunge-redning med hjertestarter

 • Stabilt sideleje

Ved uddannelsens afslutning, skal den enkelte deltager kunne:

 • Skabe sikkerhed på ulykkesstedet

 • Konstatere et hjertestop

 • Tilkalde hjælp

 • Yde hjerte-lunge-redning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning

 • Bruge en pocket maske

 • Klargøre hjertestarteren, placere elektroderne korrekt og betjene en hjertestarter

 • Yde hjerte-lunge-redning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning, når der er en hjertestarter til rådighed

 • Lægge en bevidstløs person med normal vejrtrækning i stabilt sideleje

Have forståelse for:

 • Overlevelseskæden

 • Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter

 • Situationer som kan kræve særlig opmærksomhed inden anvendelse af hjertestarter

 • Symptomer på hjertesygdom og førstehjælp til hjertesyge

 • Årsager til hjertestop

 • Vigtigheden af den løbende kontrol af jeres hjertestarter samt registrering af hjertestarteren på hjertestarternetværket