FSFI logo

Tilvalg førstehjælpskursus

Kort beskrivelse af tilvalg førstehjælpskursus

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor
Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis kurset er gennemført i sammenhæng med basiskurset Førstehjælp ved hjertestop. Efter endt førstehjælpskursus kan deltageren handle ved færdselsrelaterede bil- og MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale. Varighed 240 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere
Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis kurset er gennemført i sammenhæng med basiskurset Førstehjælp ved hjertestop. Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede knallertulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende, ved de typiske årsager til ulykker med knallert. Varighed 240 minutter.

Førstehjælp og forebyggelse til børn
Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren i stand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen. Varighed 150 minutter.

Førstehjælp ved blødninger
Førstehjælp ved blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger. Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader
Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader, sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet. Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved småskader
Førstehjælp ved småskader sætter deltageren i stand til at handle ved mindre småskader. Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved sygdomme
Førstehjælp ved sygdomme sætter dig i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær. Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger
Førstehjælp ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling. Varighed 60 minutter.

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
Førstehjælp ved kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger og indre og ydre ætsninger. Varighed 30 minutter.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til søgning af midler til uddannelse.

Uddannelsesplan for færdselsrelateret førstehjælp
Uddannelsesplan for færdselsrelateret førstehjælp til knallerter
Forside til uddannelsesplan for førstehjælp til børn
Forside til uddannelsesplan vedrørende førstehjælp ved blødninger
Forside til uddannelsesplan vedrørende kropslig førstehjælp
Forside til uddannelsesplan vedrørende førstehjælp ved småskader
Forside til uddannelsesplan vedrørende førstehjælp ved sygdomme
Forside til uddannelsesplan vedrørende førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger
Forside til uddannelsesplan vedrørende førstehjælp ved kemiske påvirkninger