Tilvalgskurser

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis kurset er gennemført i sammenhæng med basiskurset Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis kurset er gennemført i sammenhæng med basiskurset Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter.

Førstehjælp ved blødninger

Førstehjælp ved blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger. Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved småskader

Førstehjælp ved småskader sætter deltageren i stand til at handle ved mindre småskader. Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Førstehjælp ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling. Varighed 60 minutter.

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger og indre og ydre ætsninger. Varighed 30 minutter.

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren istand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn. Varighed 150 minutter.

Førstehjælp ved sygdomme

Førstehjælp ved sygdomme sætter dig i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær. Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet. Varighed 90 minutter.