Denne AED træner giver mulighed for at træne realistisk med en Hearstart HS1. Hearstart træneren fungerer som en skarp hjertestarter ville gøre ved behandling af et hjertestop. Klare, rolige og vejledende stemme kommandoer guider dig igennem forløbet, i de 8 pre-konfigurerede scenarier.

Sikkerhedsmæssigt afviger AED træneren fra den skarpe hjertestarter, så disse ikke forveksles.

· Stemme kommandoerne er de samme som i den skarpe hjertestarter.
· Træning til genoplivning af børn og voksne.
· Skal benyttes sammen med eksterne eller interne adaptere og med Lille Anne AED Træner.
· Inkluderer vejledning i HLR.
· Inkluderer 8 pre-konfigurerede scenarier.