Træningselektroder voksen uden kasette til HS1 Hjertestarter.