Hvert år får cirka 4000 mennesker hjertestop uden for de danske hospitaler. Det er mange, men heldigvis har den stigende andel af personer, der gør noget, når et medmenneske falder om, samt implementeringen af hjertestartere rundt om i landet bidraget til, at chancen for at overleve et hjertestop er øget markant over de seneste årtier.

I 2001 var der kun ca. 0-2 procents chance for at overleve et hjertestop uden for hospital, i 2013 var overlevelsen oppe på ca. 13 procent. Dette skyldes at betydelig flere patienter får HLR inden ambulancen ankommer. Derudover har flere regioner opstartet hjerteløber og førstehjælps- projekter der skal gøre, at der kommer førstehjælpere og hjertestartere frem inden ambulancerne. Vi ved at overlevelsen kan nå helt op på 70 procent, ved en tidlig indsats ved hjertestop. “Vi venter spændt på de første resultater af disse projekter”, siger Mark Russell fra SafetyGroup.

 Flest får hjertestop i eget hjem og her er overlevelsen dårligst

3000 ud af 4000 hjertestop i Danmark uden for hospital sker i eget hjem. I eget hjem ligger overlevelsen på ca. 8 procent og i offentligt rum ligger overlevelsen på ca. 24 procent. Derfor er mange boligforeninger, grundejerforeninger og lign. begyndt at investere i hjertestartere, da der ligger et stort potentiale for at redde liv i disse områder. Disse hjertestartere bør tilmeldes hjertestarter.dk hvor ca. 19.000 hjertestartere i dag er synlige og tilgængelige for hjerteløbere og beboere i boligområderne. Optimalt er disse hjertestartere opsat 24/7 tilgængelige for alle.

 Det skal tænkes til ende

”Det er vigtigt, at man har tænkt det hele til ende, når man vælger at opsætte en hjertestarter. En hjertestarter er en lille computer, der skal kontrolleres dagligt og opbevares forsvarligt, så den altid er klar til brug, og derfor er uddannelse og information vigtig”, forklarer Mark Russell fra SafetyGroup og uddyber, at det ligeledes er vigtigt, at virksomheden, der køber en hjertestarter, også stiller krav til leverandøren og får uddybet, hvad der følger med hjertestarteren i form af uddannelse, service, support, repeterende uddannelse og lignende.

Der er stor forskel på indholdet af serviceaftaler der tilbydes fra leverandørerne af hjertestarterne. Derudover bør man se efter om leverandøren er godkendt til at servicere det produkt han tilbyder. Det er vigtigt at leverandøren i sidste ende kan leve op til de service og de garantier der følger det produkt han tilbyder. Se efter ”Godkendt distributør”, det er også en god ide at se om det firma man ønsker at handle med, er medlem af Brancheforeningen af hjertestarter forhandlere. Denne brancheforening er oprettet i 2018 for at sikre minimumskrav for medlemmerne i foreningen. SafetyGroup er selvfølgelig medlem af denne brancheforening og repræsenteret med en bestyrelsespost.

 Udfordringerne med de ”gamle” hjertestartere

Hovedparten af de hjertestartere der i dag er opsat er ”gamle” produkter med teknologi fra 2003 og årene frem. Disse hjertestartere skal kontrolleres af ejerne (helst daglig), da disse maskiner selvtester en gang i døgnet og melder klar via blink, OK eller ok tegn. Maskinerne tester på forskellige parameter alt efter produkt. Hvis maskinerne finder fejl vil de melde fejlen, ved at bippe eller stoppe med at melde ok.

Efter som mange hjertestartere i dag opsættes i udendørsskabe offentligt tilgængelige bliver udfordringen – Hvem kontrollerer disse ”gamle” hjertestartere?” Observerer vi at de melder fejl, har de behov for service, er de klar til brug ved hjertestop og er de hvor de skal være? Mange af disse hjertestartere er for længst udløbet på garantien fra producenterne. Hjertestarteren er en computer. Hvor mange af os har i dag en computer fra 2005?

 Den nye generation af hjertestartere

Den nye generation af hjertestartere har i dag teknologier der løbende orienterer os som leverandører og ejere, om deres tilstand. Er jeg klar! Skal jeg have skiftet batteri eller elektroder! Hvordan har jeg det temperaturmæssigt! Er jeg der hvor jeg skal være! Disse teknologier kan gøre at vi som leverandør og I som ejere er sikre på, at den hjertestarter investering I har foretaget, også er klar til brug ved et hjertestop. Derudover har maskinerne teknologier der gør, at du kan blive vejledt i din hjertemassage. Yder du ikke hjælp, får du besked om at du skal begynde HLR. Ydermere kan maskinerne ved enkelte tryk på knapper, omstilles til genoplivning af børn. Maskinerne fås med et eller flere sprog (altid dansk som hovedsprog, ved et enkelt tryk på en knap skifter maskinen sprog).

 Hvad kan SafetyGroup?

SafetyGroup ønsker at hjælpe kunderne hele vejen gennem forløbet.

Vi ønsker ikke kun at sælge en hjertestarter, da hjertestarteren faktisk er en lille del af den store sammenhæng. Vi ønsker, at brugerne er trygge ved deres implementering og valg af hjertestartere samt uddannelse, når vi forlader dem. Derfor kan de også komme i kontakt med os døgnet rundt og få råd og vejledning samt hjælp.

SafetyGroup ønsker at tage ansvar i det marked vi er i. ”Det handler om at redde liv”. Vi er godkendt distributør på de produkter vi forhandler (Philips og Physio Control). Vi er medlem af Branceforeningen af hjertestarterforhandlere. Vi udbyder godkendt uddannelse via Dansk Førstehjælpsråd og ERC samt følger alle faglige anbefalinger på vores område.

 Lifepak CR2. Hjertestarter fra Physio Control.

I sig selv er hjertestarteren blot ét ud af i alt fire led i overlevelseskæden, som øger overlevelsen ved hjertestop. Og selvom en hjertestarter er relativt nem at bruge og ikke kan gøre noget galt, er det vigtigt at hjertestarteren er pædagogisk opbygget, guider brugeren og som tidligere nævnt, klar 24/7. SafetyGroup kan som distributør af Lifepak hjertestartere fra Physio Control tilbyde hele paletten af nye teknologier i hjertestarteren Lifepak CR2 fra Physio Control.

Se video om Lifepak CR2 her:
https://vimeo.com/293370906

Introduktion til Lifepak CR2 hjertestarter og udendørsskab:
https://vimeo.com/293586721