Beskrivelse

Høj og vedvarende kvalitet
Der er en klar sammenhæng! Hjertelungeredning (HLR) af høj kvalitet har vist sig at redde liv.1,2 Men hvordan kan du vide, om dine teams konsekvent leverer kompression af høj kvalitet? CPRmeter 2 er et enkelt værktøj, du kan bruge til at sikre, at der gives kompressioner af høj kvalitet af alle udøvere på stedet.3,4 CPRmeter 2 giver øjeblikkelig feedback om dybde, hastighed og dekompression i HLR, og muliggør samtidig for udøvere at selvevaluere deres præstation med hændelsesstatistikker på stedet.

Kvalitetsforbedring for førstehjælpsudøvere
Responssystemer til hjertestop er forskellige, men vi ved, at jo før HLR af høj kvalitet kan startes, jo bedre chancer er der for positive patientresultater.5 At udstyre førstehjælpsudøvere med CPRmeter 2 kan medvirke til at sikre høj kvalitet i hele genoplivningen og samtidig supplere igangværende forbedringstiltag med objektiv feedback.

Hurtig og nem debriefing
Med et enkelt tryk på CPRmeter 2 kan du finde og gennemse statistikken på HLR – hændelsen. Du vil se den samlede kvalitet af dine kompressioner/de-kompressioner samt hastigheden. Førstehjælps-scenarier med genoplivning har tendens til at være hektiske med travle reddere. Øjeblikkelig adgang til objektive vurderinger af grundlæggende færdigheder kan føre til hurtig feedback og debriefing, hvilket har vist sig at forbedre præstationer og resultater.